NYHETER

NYHETER

nyheter

2011-10-01 Esäk skriver ramavtal med Vattenfall
målsättning. Vi vill ha långa och bra kundrelationer. Det handlar om kommunikation och utförande.
Du som kund ska kunna förvänta dig snabba besked. Och du ska känna dig trygg i att vi utför arbetet med rätt inställning.

2011-06-30 Ny värmepump från CTC
För oss är kunderna meningen med jobbet. Kunder betyder utmaningar och utveckling.
Vi tror på ständig utveckling.

2011-05-15 Arbeteslutfört på Hötorksanläggning i Södertörn
Vi arbetar med alla typer av uppdrag – stora som små, mot privatpersoner, fastighetsägare, byggherrar
och kommuner. Våra arbetsområden handlar om installationer och service av huvudsakligen värme,
värmepumpar, vvs, el, styr och regler. Vi är med vid nyproduktion, ombyggnader och nyinstallationer.