TJÄNSTER

Energibesparing

main-img

Den billigaste värmen är den värme du inte behöver. Det finns säkert flera insatser du kan göra för att
minska ditt värmebehov. Även om du byter ut ditt värmesystem till ett med billigare driftkostnad så kostar
varje kilowattimme pengar. Se därför till att noggrant se över vilken energibesparing du kan genomföra
i ditt hus.

Fyra steg till minskade värmekostnader

  • Spara energi genom att ändra dina och din familjs vanor
  • Ta väl hand om ditt värmesystem
  • Genomför åtgärder för energibesparing i ditt hus
  • Byt till ett värmesystem med lägre driftkostnad

Energispara stegvis
Försök att följa denna metod stegvis när du funderar på att göra insatser för att spara energi
och minska dina värmekostnader.

Poängen är att du stegvis minskar värmebehovet så att ditt befintliga eller nya värmesystem behöver
producera så lite värme som möjligt. Det är då du minskar din energikostnad.

Energibesparing ger ett lägre värmebehov och minskad energikostnad
Med ett lägre värmebehov följer också att ditt effektbehov blir lägre. Då kan du välja en mindre storlek på
ditt nya värmesystem och din investering blir mindre kostsam. Troligen kan du också nyttja t.ex. solvärme
mer effektivt.