TJÄNSTER

Förbränning

forbranning

Allmänna råd
Se alltid till att ha Din anläggning väl sotad. En eller några millimeter sot i pannan ökar värmekostnaderna med upp till 5-15%. Kan du inte själv göra en ekonomisotning, kontakta skorstensfejarmästaren på din ort för prisuppgift. Kontrollera luckor och luckpackningar. Otätheter skapar obalans i förbränningsprocessen och därmed höga energikostnader.

Oljebrännare på pannan?
Du har väl ett fungerande oljefilter monterat mellan oljetank och brännare? Om inte kontakta en
oljemontör/ installatör som monterar in ett modernt filter som klarar dagens tunna oljor. Det bör ha en
filtertäthet på ca 20 my, ha en stor filteryta och vara silikonbehandlat för att avvisa vatten på bästa sätt.
Vanligaste orsaken till driftstörningar är smuts i oljepump, förvärmare och oljerör, oftast beroende på dåligt
eller inget oljefilter alls.

Brinner oljebrännaren orent eller oekonomiskt?
Ta kontakt med en behörig oljemontör som justerar in brännaren med ett riktigt analysinstrument.
Försök inte själv att justera in en modern olja eller gasbrännare utan ett analysinstrument.

Svårt att reglera värmen, ojämn temperatur, mycket spring i pannrummet?
Montera in en Shuntautomatik, BAS, PLUS eller DIGI, som automatiskt med hjälp av utetemperaturen
reglerar värmen inomhus.