TJÄNSTER

Säkerhet

sakerhet

Tillsammans med våra partners – specialister på larm, säkerhet och brandskydd – kan vi erbjuda fullgoda
och godkända lösningar inom dessa områden. Allt arbete och alla installationer görs av certifierade
installatörer i de välrenommerade företag vi samarbetar med.

För dig är fördelen att du via din kontaktperson hos oss, som du redan har en dialog med, får tillgång till
ytterligare en värdefull service.

I samband med reparationer, om- eller tillbyggnad vill många fastighetsägare förbättra skyddet i sina hus.
Kanske med galler, säkerhetsdörrar och larminstallationer. Vi går igenom situationen tillsammans med
fastighetsägaren och föreslår lämpliga åtgärder. Det praktiska arbetet med till exempel larminstallation
utförs alltid av auktoriserade installatörer.