TJÄNSTER

Underhåll

underhall

Esäk erbjuder ett brett utbud av olika former av service, förebyggandeunderhåll och supportavtal
inom värme-, rör- och kylinstallationer. Vi har en väl fungerande organisation av egna tekniker med
välutrustade bilar som utför arbetet.

När valet av investering är gjord för t.ex. kylanläggning eller värmepumpar är det viktigt att tänka på
hur man ska få ut längsta möjliga livslängd ur anläggningen. Service och underhåll brukar vara det mest
kostnadseffektiva.

Under vintern erbjuder vi även våra avtalskunder tillgänglighet genom jourverksamhet.