TJÄNSTER

Värmepumpar

varmepumpar

En värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik, och en god investering för de flesta
villaägare. En värmepump utnyttjar den energi som solen lämnar efter sig i luft, mark och vatten.
Inom värmepumpar representerar vi märket CTC men vi gör även installlationer av andra märken.
En värmepump är aldrig bättre än sin installation där nogranheten av installationen är helt avgörande för
hur bra och effektivt resultatet skall bli.
Våra installatörer har mångårig erfarenhet av att installera värmepumpar

Så funkar det:

1. En frostskyddad och biologiskt nedbrytbar vätska cirkulerar i en kollektorslinga som tar upp värme från
omgivningen.

2. När vätskan kommer tillbaka till värmepumpen håller den cirka 4°C. Via en värmeväxlare överförs värmen
till ett köldmedium i ett slutet system. Köldmediet som har låg kokpunkt, förångas när det kommer i
kontakt med värmen från kollektorslingan. Och passerar därefter genom en kompressor som höjer trycket
och därmed temperaturen till användbar nivå, cirka 50–60 °C.

3. Värmen avges till husets värmesystem genom ytterligare en värmeväxlare.

CTC EcoAir

CTC luftvattenvärmepumpar finns för installation utomhus (CTC EcoAir),
vilket är vanligast, men också inomhus (CTC CLWi). Alla CTC-värmepumpar
kan också installeras så att den samkörs med andra värmesystem.
Läs mer om val av värmesystem i vår Värmebok.

- Låg investeringskostnad.
- Ingen borrning, ingen kollektorslang.
- Enklare installation.
- Hög verkningsgrad.
- Tack vare vår unika Energyflexteknik
har du full valfrihet att komplettera med
andra energikällor, till exempel sol.